TECHNIKA SCENICZNA

SCENIC TECHNIQUE

 

 

 

Stosujemy nowoczesne rozwiązania multimedialne, ekrany diodowe, inteligentne urządzenia oświetleniowe, liniowy system nagłośnienia, sprzęty rajderowe, sceny, podesty, lasery.


We use modern multimedia solutions, diode screens, intelligent lighting devices, a linear sound system, rally equipment, stages, platforms, lasers.

SCENY I PODESTY

Aranżacja sceny w przestrzeniach  zamkniętych jaki i na zewnątrz, to nasza codzienność. Od małych kameralnych scen po duże gale i koncerty.

SCENES AND STANDS

The arrangement of the stage in closed spaces and outside is our everyday life. From small chamber scenes to large galas and concerts.

NAGŁOŚNIENIE

Bez  nagłośnienia nie odbędzie się żadne wydarzenie. Dopasujemy do rodzaju imprezy odpowiedni sprzęt nagłaśniający.

SOUND

No event will take place without sound system. We will adjust the appropriate sound equipment to the type of event.

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE

Do dekoracji światłem wykorzystujemy oświetlenie punktowe i laserowe, aby zbudować odpowiedni klimat eventu.

INTELLIGENT LIGHTING

 We use spot and laser lighting to decorate with light to create the right atmosphere for the event.

EKRANY DIODOWE I LED

Najbardziej popularny gadżet na wszelkiego rodzaju  wydarzeniach z uwagi na wszechstronność jego rozwiązań.

DIODE AND LED SCREENS

The most popular gadget on all kinds of events due to the versatility of its solutions.