ORGANIZACJA WYDARZEŃ

ORGANIZING EVENTS

 

 

 

Naszymi składnikami sukcesu są: wizja, strategia, zaangażowanie i rezultaty!


Our components of success are: vision, strategy, commitment and results!

OD CZEGO ZACZYNAMY?

 

Dla Nas najważniejsze jest poznanie Twoich oczekiwań. Wtedy poruszamy całą swoją wiedzę, doświadczenie i wizję, aby zaskoczyć odbiorców wydarzenia. Nie podejmujemy decyzji bez Ciebie, tylko przedstawiamy najlepsze rozwiązania do akceptacji. Zajmiemy się wszystkim, aby odnieść sukces!

 

IMPREZY I NASZE ZAKRESY

Najem i obsługa sali, aranżacje świetlne, nagłośnienie, dekoracje eventów, catering, prowadzenie biura kongresu, organizacja centrum prasowego i konferencji, tłumaczenia, konferansjerzy, artyści estradowi, opracowanie druki i dystrybucja materiałów promocyjnych, transport, zakwaterowanie, negocjacje umów, regulaminy, pozwolenia…

EVENTS AND OUR SCOPE

Hire and room service, lighting arrangements, sound system, event decorations, catering, congress office, organization of press and conference center, translations, announcers, stage artists, printing and distribution of promotional materials, transport, accommodation, contract negotiations, regulations, permits …

IMPREZY ZAMKNIĘTE

Koncerty, imprezy charytatywne, wieczory inauguracyjne, wystawy, wernisaże, spotkania autorskie – prywatne z efektem. To o Tobie będą mówić ,,WOW ALE MIELI ROZMACH”. A to My sprawimy, niedużym kosztem urodziny, jubileusz czy apres ski przejdzie do historii i będą o nich tworzyć legendy przyszłym pokoleniom. 

Uznanie już będziecie musieli odebrać sami 🙂 

CLOSED EVENTS

Concerts, private with effect. It is about you that they will say „WOW BUT GOOD BROTHERS”. And we will make it at a low cost that the birthday, jubilee or apres ski will go down in history and will create legends about them for future generations.

Recognition will have to be picked up by yourself 🙂

Organizujemy

gale, kongresy, konferencje, wieczory inauguracyjne, festiwale, koncerty, akcje-imprezy charytatywne, pokazy, incentivy, eventy tematyczne, imprezy sportowe, pikniki, wyjazdy firmowe, szkolenia, wernisaże, wystawy,akcje Pro Public Bono