IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY

ARTISTIC IMPRESARIAT

 

 

 

Co potrzebujesz? Gwiazdy estrady, hostessy, konferansjera, akrobatów? Mamy wszystko czego będzie potrzebowała wizja eventu.Czekają pożeracze ognia, tancerki, barmani, alkohol w parze, visual show, body painting, lasery, kabarety, orkiestry. Sceny, balustrady, balony powietrzne, jachty i … niebadane są nasze ścieżki 😉


What do you need? Stars of the band, hostesses, announcer, acrobats? We have everything that the vision of the event will need. They serve fire devourers, dancers, bartenders, alcohol in hand, visual show, body painting, lasers, cabarets, orchestras. Scenes, balustrades, air balloons, yachts and … our paths are not explored 😉

ZAPEWNIAMY ARTYSTÓW

Jesteśmy w kontakcie z artystami. Proponujemy zespoły, solistów, orkiestry, performerów. Teatr, grupy lokalne, zespoły supportowe. Zatem czego potrzebujesz?

WE PROVIDE ARTISTS

We are in contact with artists. We offer bands, soloists, orchestras and performers. Theater, local groups, support teams. So what do you need?

NEGOCJUJEMY KONTRAKTY

Zastanawiasz się jakie są koszty wynajęcia gwiazdy? Dzięki naszym umiejętnością i znajomością pomożemy ustalić rozsądną gaże.

NEGOTIATING CONTRACTS

Wondering what are the costs of renting a star? Thanks to our skill and knowledge, we will help you establish a reasonable gaż.

ZAPEWNIAMY ATRAKCJE

Przyjęcie w ogrodzie, wykwintna gala w hotelu czy ogromny festiwal jest dla Nas ekscytujący każdy szczegół. Zorganizujemy wszystko. Od ekstrawaganckich VIP ROOM- ów, tancerek pod sufitem nalewających drinki, po biura targowe.

WE PROVIDE ATTRACTIONS

The reception in the garden, the exquisite gala in the hotel or the huge festival is exciting for us every detail. We will organize everything. From extravagant VIP ROOMs, dancers under the ceiling pouring drinks, to trade fair offices.

ZAKRES NASZEJ PRZESTRZENI

MUZYKA

Live Act D.J Pop, Dance Rock, Hard Rock, Rock Metal Blues, Jazz, Soul, Szanty, Disco Polo, Biesiada, Covery, Folk, Latino, Tango, Muzyka Klezmerska, Muzyka Alternatywna, Regge, Muzyka Klasyczna, Opera, Operetka, Scena Supportowa.

MUSIC

Live Act DJ Pop, Dance Rock, Hard Rock, Rock Metal Blues, Jazz, Soul, Shanties, Disco Polo, Sitting, Covers, Folk, Latino, Tango, Klezmer Music, Alternative Music, Reggae, Classical Music, Opera, Operetta, Scene they supported.


				

ATRAKCJE EVENTOWE

Konferansjerzy, Wodzireje, Pożeracze ognia, Kabarety, Stand Up, Tancerki, Tancerze, Teatr, Pokazy iluzji, Bary, Barmani, Akrobaci, Atrakcje dla dzieci, Alkohol w parze, Visual Show, Body Painting, Laser, Orkiestra, Gry, Symulatory, Balony powietrzne, Pokazy barmańskie, Pokazy kulinarne, Dekoracje

EVENT ATTRACTIONS

Announcers, Leaders, Fire devourers, Cabarets, Stand Up, Dancers, Dancers, Theater, Illusion shows, Bars, Barmen, Acrobats, Children’s Attractions, Alcohol in Hand, Visual Show, Body Painting, Laser, Orchestra, Games, Simulators, Balloons air, Bartending shows, Culinary shows, Decorations