FOTO-VIDEO TECHNIKA

 

PHOTO-VIDEO TECHNIQUE

 

 

Zapewniamy fotografów, operatorów, oświetleniowców, wizażystów oraz wielu innych profesjonalistów.


We provide photographers, operators, lighting specialists, make-up artists and many other professionals.

REPORTAŻ

Dokumentacja wydarzenia zarówno jak i live relacje przed wydarzeniem to wspaniała okazja do pokazania swojej firmy w świecie social media

REPORTAGE

Documentation of the event as well as live relations before the event is a great opportunity to show your company in the world of social media.

SESJE ZDJĘCIOWE

Przygotowujemy i realizujemy sesje fotograficzne na potrzeby wydarzenia i materiałów reklamowych.

PHOTO SESSIONS

We prepare and carry out photo sessions for the needs of the event and advertising materials.

REPORTAŻ

Dokumentacja wydarzenia zarówno jak i live relacje przed wydarzeniem to wspaniała okazja do pokazania swojej firmy w świecie social media

REPORTAGE

Documentation of the event as well as live relations before the event is a great opportunity to show your company in the world of social media.

TRANSMISJE

Dzięki relacją na żywo zwiększamy zasięg festiwali, koncertów oraz wydarzeń.

TRANSMISSIONS

Thanks to the live coverage, we increase the range of festivals, concerts and events.

Pracujemy z najlepszymi i sprawdzonymi fachowcami od fotografii i video-filmowania. Zawsze mamy kilka punktów widzenia.


We work with the best and proven professionals from photography and video-filmingWe always have several points of view.