ARANŻACJA PRZESTRZENI EVENTOWEJ

DECORATION OF EVENT SPACE

 

 

 

Każda impreza podnosi swoje znaczenie, kiedy ma odpowiednią oprawę dekoratorską.


Bez względu czy są to kwiaty, materiał, dym, lód, lasery czy drewno wszystko musi być spójne z tematem imprezy. Powiemy co jest świetne i zamkniemy efektem WOW

EFFECT OF WOW

Each event raises its meaning when it has a suitable decorating setting. No matter if they are flowers, material, smoke, ice, lasers or wood everything must be consistent with the theme of the event. We will say what is great and we will close the effect of WOW

DEKORACJE KWIATOWE

Ukwiecamy stoły, wejścia, lobby, recepcje… Dekorujemy świątecznie, okazjonalnie i tematycznie. Wykonujemy bukiety i prezenty dla pracowników.

FLORAL DECORATIONS

We decorate tables, entrances, lobbies, receptions … Decorate festive, occasionally and thematically. We make bouquets and gifts for employees.

ARANŻACJE PRZESTRZENI

Przyjęcie w ogrodzie czy wykwintna gala w hotelu. Zorganizujemy wszystko. Od tematycznych VIP ROOM-ów po wielkie przestrzenie eventowe.

.

SPACE DECORATION

Garden party or an exquisite gala at the hotel. We will organize everything. From thematic VIP ROOMs to large event spaces.

DEKORACJE SCENY

Aranżujemy przestrzenie sceniczne, targowe, koncertów, pokazów, plenerów. W każdej tematyce podkreślimy znaczenie wydarzenia.

SCENE DECORATIONS

We arrange stage spaces, fairs, concerts, shows and open air exhibitions. We will highlight the importance of the event in each theme.

DEKORACJE EVENTOWE

Dekoracje światłem, lasery, bramki, catering, duże dekoracje stojące, dym, ogień i wiele innych

.

EVENT DECORATIONS

Light decorations, lasers, gates, catering, large standing decorations, smoke, fire and many more

Aranżujemy przestrzenie wykorzystywane podczas imprez, szkoleń, targów. Od przestrzeni rejestracyjnej po sale imprezową, aż po kuluary.


We arrange spaces used during events, trainings and fairs. From the registration space to the party hall, to the lobby.