Agency Events - Votre Event Group

 

Dziękujemy, że rozważasz zaufanie nam.

Thank you for considering Nam’s trust.

 

WIEMY, ŻE JEDEN ROZMIAR WYDARZENIA NIE PASUJE DO WSZYSTKICH.

WE KNOW THAT ONE SIZE EVENTS DO NOT FIT ALL.

 

 

We are a group

Perhaps there are only five of us, but it is us who manage the entire team of specialists, the Group responsible for making the event that we have prepared for you one hundred percent and was professional. The fact that we are talking to the person in superlatives alone may not be a determinant of our competence, but modesty should not be in the nature of people who are to make a mega event.

Być może jest nas tylko piątka, ale to właśnie My jesteśmy grupą zarządzającą całym sztabem specjalistów, Grupą odpowiedzialną za to, aby wydarzenie które mamy dla Ciebie przygotować udało się w stu procentach i było profesjonalne. To, że mówimy osobie w samych superlatywach może nie być wyznacznikiem naszych kompetencji, lecz skromność nie powinna leżeć w naturze ludzi, którzy mają zrobić mega event.

CO DAJEMY?

WHAT WE GIVE

100 %

SIEBIE 

OURSELVES

200 %

NORMY

STANDARDS

300 %

ZADOWOLENIA 

SATISFACTION

400 %

INWENCJI

INVENTIVENESS

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?

Organizacja wydarzeń 

Technika sceniczna

Aranżacja przestrzeni

Public relations

Impresariat Artystyczny 

Fototechnika

WHAT ARE WE SPECIALIZING?

Organization of events

Stage technique

Arrangement of space

Public relations

Artistic Impresario

Phototechnical

,,Powodem dla którego większość ludzi myśli o przyszłości z lekiem, zamiast z podekscytowaniem, jest fakt, że nie mają jej dobrze zaprojektowanej.”

Jim Rohn

„The reason for a particular person, the future with the drug, instead of the excitement, is the fact that they do not have to guess.”

Jim Rohn

ORGANIZUJESZ IMPREZĘ?

ORGANIZE AN EVENT?


KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NECESSARY TO CONTACT US

Agency Events Votre Event Group

Owner Joanna Gizgier

 

Twórczyni międzynarodowych eventów. Autorytet w zarządzaniu i planowaniu strategicznym.